Kære beboere.

I oktober og november 2020 informerede vi på FB Gruppens website og i Grønttorvets beboergruppe på
Facebook om de boreprøver og analyser, vi havde igangsat hos Teknologisk Institut af den beton, der er
anvendt på Grønttorvet.

Konklusion: Betonen under Grønttorvet er i orden
Som vi glædeligvis kunne meddele i november, viste de foreløbige resultater, at betonen både levede op til
rådgivernes krav, og Teknologisk Institut konkluderede, at den var i overensstemmelse med den
dokumentation, der følger med hver betonleverance.

De endelige resultater bekræfter dette: Betonen under Grønttorvets byggerier er i orden. Og det er
Teknologisk Instituts opfattelse, at betonen i de undersøgte kerner er i overensstemmelse med den
specifikation, der er angivet på følgesedlerne.

Det glæder os meget. Det viser blandt andet, at vores kontrol ved modtagelse på pladserne har virket, at
udstøbningen på de enkelte byggerier har været i orden. Og dermed som det vigtigste: at I som beboere kan
opholde jer og sove trygt i jeres boliger.

Testomfang og metode
For at være sikker på, at den beton, der er leveret til FB Gruppens byggerier, er i overensstemmelse med
såvel specifikationskrav som leverancesedler – bad vi som følge af rygterne om BG Betons mulige svindel
ved et andet byggeri – allerede i efteråret Teknologisk Institut om at teste en række borekerner, der er taget
fra fundamenter, som vores rådgivere har udpeget.

Der er fra bundplader og fundamenter i alt udtaget 40 borekerner, som vores rådgivere har bedt Teknologisk
Institut teste for:

1. Trykstyrke
2. Sammensætning
3. Miljøklasse

I den forbindelse har Teknologisk Institut foretaget
– 40 stk. borekerneregistreringer
– 40 stk. trykprøvning af borekerner
– 18 stk. makroanalyser
– 12 stk. mikroanalyser.

Prøvningen er udført akkrediteret i henhold til internationale krav (ISO/IEC 17025:2005) og i henhold til
Teknologisk Instituts almindelige vilkår. Her kan I se eksempler på fotos taget i forbindelse med de
gennemførte tests af borekerner, tyndslib og UV-analyse:

 

Som tidligere nævnt blev der i første omgang taget borekerner fra tårnene og karréerne, idet krav til
belastningsevne her – logisk set – er størst. Der er efter rådgivernes anbefaling ikke taget boreprøver under
rækkehusene, idet de bærer så lidt – og at kravene til styrke derfor ikke er den samme som til højere og
større byggerier.

På vores opfordring og efter vores rådgiveres anvisninger er så mange forhold undersøgt som muligt.
Betonarbejdet udføres af vores underentreprenører, og i en enkelt prøve har betonen ”skummet” i et lag ved
udlægningen. Det er en menneskelig fejl ved udførelsen, men da en dybere prøve viser større styrke er den
samlede styrke ifølge vores rådgivere i orden. Alt er således også her normalt og som det skal være.

Så med alle de stikprøver, der er taget og ud fra den samlede mængde dokumentation – er det både
Teknologisk Instituts og vores rådgiveres vurdering, at den leverede beton er i overensstemmelse med
specifikationer og dokumentation.

Tillid er afgørende for FB Gruppen
FB Gruppen bestiller altid beton i henhold til vores rådgiveres specifikationer. De udvalgte betonværker skal
levere betonen i henhold til de opstillede kvalitetskrav, og de skal levere dokumentation ved hver leverance
til brug for byggesagen.

Ifølge medierne har BG Beton angiveligt leveret dårlig beton fra et af deres værker til et  af deres egne
byggerier. Det er naturligvis helt uacceptabelt i et tillidsbaseret samfund.

Hos FB Gruppen og Ingcon arbejder vi efter høje kvalitetsstandarder, og vi forventer tillid mellem os og vores
samarbejdspartnere og leverandører. Derfor afbrød vi omgående samarbejdet med BG Beton, som vi havde
indgået en rammeaftale med ved starten på Grønttorvet – og skiftede til en leverandør, som vi også har
benyttet i andre byggerier på Sjælland. Vi har fuld tillid til, at DK-beton lever op til alle standarder og
forskrifter.

Lad os nyde foråret
Hos FB Gruppen er vi glade og tilfredse med, at alt er o.k. – og vi sender en stor tak til Teknologisk Institut,
Ingcon, entreprenører og ingeniører, der alle har handlet hurtigt og effektivt i forbindelse med prøvetagning.

Jeg skal endnu en gang udtrykke min ærgrelse og beklagelse over den situation, som en nu tidligere
leverandørs uacceptable adfærd og tillidssvigt har bragt os alle i – og de gener, I måtte have oplevet i
forbindelse med prøveboringerne. Vi er taknemmelige for den tillid og tålmodighed, I har udvist de seneste
måneder.

Heldigvis har Teknologisk Instituts omfattende undersøgelser dokumenteret, at vi nu kan lægge denne sag
bag os – og nyde det forestående og mange kommende forår på Grønttorvet.

FB Gruppen A/S

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
14. marts 2021