En række byggeprojekter er i øjeblikket ved at blive undersøgt for mulige problemer med den beton, der er leveret fra virksomheden BG Beton, som også har leveret beton til nogle af FB Gruppens byggerier. Der er mistanke om svindel med dokumentation og kvalitet begået af BG Beton for 2-3 år siden – og flere medier er i gang med at afdække hele sagen.

Det hilser vi hos FB Gruppen velkomment, for sikkerhed, tryghed og tillid er afgørende, når man arbejder med boliger, der skal være menneskers trygge hjem.

Lad mig allerede nu slå fast, at de boreprøver, der indtil nu er testet af eksperter på Teknologisk Institut, viser, at den beton, der er leveret til FB Gruppen, rent styrkemæssigt er i orden!

For at betrygge alle beboere vil jeg gerne på FB Gruppens vegne fortælle om nogle af de kontroller, vi udfører til hverdag – og om de ekstraordinære tiltag, vi har iværksat foranlediget af de informationer, vi har modtaget om BG Beton.

Ekstra kontroller iværksat

BG Beton har siden 2016 leveret beton til fundamenter, sammenstøbninger af betonelementer og til bundplader samt andre støbninger til FB Gruppens byggerier. Men i modsætning til andre byggerier, der har været omtalt i medierne, anvender vi på Grønttorvet ikke genbrugsbeton – og i modsætning til problemer i andre byggerier, der har været nævnt i medierne, støber vi i én proces.

Så umiddelbart har vi ikke været udsat for den samme problemstilling, som andre i branchen lige nu oplever. Alligevel iværksatte vi omgående ekstra kontroller af en række af vores byggerier, da vi i september hørte om mulige problemer med beton leveret fra ét af BG Betons mange betonværker.

I første omgang har eksterne fagfolk taget foreløbig 12 prøver fra tårn-husene BF13C (Kamelia) og BF9 (Verbena) samt længehuset BF23.

Dette foto viser en borekerne fra Grønttorvet, der er taget ud til trykprøvning og test på Teknologisk Institut.
Fotoet viser en delprøve af en kerne efter gennemskæring på langs.
Fotoet viser tyndslib af en boreprøve udtaget under en af Grønttorvets bygninger.

Foreløbige prøver viser alt ok

Teknologisk Institut tester for styrke, miljøklasse, tilslagsmateriale, vand/cement-forhold, således de matcher det bestilte og beskrevne fra vores rådgivere. Nogle krav er sat ekstraordinært og unødvendig højt, men det er den måde, vi arbejder på i FB Gruppen.

Selvom alle foreløbige tests ikke giver anledning til bekymring, har vi bedt vores tekniske rådgivere om at foretage ekstra boreprøver og test af den beton, der leveret af BG Beton.

Da trygheden og sikkerheden for alle er vores højeste prioritet, håber vi derfor på forståelse for, at vi i de kommende uger udtager ekstra boreprøver i yderligere byggefelter således, at vi får et repræsentativt resultat. Rådgiverne bestemmer hvor og hvad, der skal foretages stikprøver og tests af.

Det vil støje en del i kort tid, hvilket vi håber på forståelse for, idet det er i alles interesse, at vi får vished for, at alle betonprøver er inden for normalværdierne, og at betonen har de kvaliteter, der er foreskrevet af vores rådgivere.

På grund af de mange verserende sager hos andre byggerier og kolleger i branchen, som BG Beton har leveret til, er der stort pres på Teknologisk Institut lige nu, men vi forventer, at de endelige svar er hos os inden jul.

Dokumentation for kvalitet

Det er afgørende for os, at vi kan stole på vores samarbejdspartnere. BG Beton er en landsdækkende virksomhed, som til byggerier over hele landet har leveret beton, der er certificeret af Bureau Veritas. Derfor stiller vi som udgangspunkt ikke spørgsmål ved ægtheden af certifikaterne eller kvaliteten af den beton, vi får leveret. Og ud fra de foreløbige resultater har BG Beton ikke svindlet med dokumentationen eller skåret hjørner med styrken i den beton, der er leveret til os.

Uacceptabelt tillidsbrud – BG Beton omgående fyret

Men i FB Gruppen hverken kan eller vil vi arbejde med nogen, hvor det moralske kompas er slået ud af kurs – uanset, om det er os eller andre, det går ud over. Sikkerheden for vores kunder, trygheden for vores beboere og tilliden fra myndigheder og alle omkring os er afgørende for de værdier, vi ønsker at repræsentere.

Som følge af groft tillidsbrud blev BG Beton derfor omgående fyret som leverandør til FB Gruppen i sidste måned. I stedet har DK Beton, som FB Gruppen også har haft et mangeårigt samarbejde med, udfyldt BG Betons plads og er i fuld gang med at køre beton til byggerierne, der er under opførelse netop nu.

Yderligere information følger

Sikkerheden og kvaliteten i vores byggerier – og tilliden til os som virksomhed – er afgørende for FB Gruppen A/S. Derfor sætter vi ekstraordinært ind i situationen. Vi er helt klar over, at denne information givetvis rejser nye spørgsmål, men vi håber, vi har givet jer så god og relevant information ud fra den viden, vi har lige nu – og ud fra, hvad vi bliver orienteret om af vores rådgivere og eksterne eksperter.

Det er ikke muligt at besvare alle spørgsmål enkeltvis, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at besvare dem kollektivt i den kommende tid – og løbende opdatere, når der er relevant nyt.

Med venlig hilsen
FB Gruppen A/S

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør