Kære beboere

I fortsættelse af sidste uges information om kvalitetskontrol og test af betonkvaliteten i bygningerne på Grønttorvet har vi netop modtaget nyt fra Teknologisk Institut og vores tekniske rådgivere.

Og det er godt nyt. Resultaterne fra laboratoriet viser, at de første prøver af den beton, som BG Beton har leveret til Grønttorvet, er i orden. Både styrke og miljøklasse er faktisk generelt højere end forventet.

Inspektion, dokumentation og kvalitet er i orden

I forbindelse med leverancer fra BG Beton til andre byggerier har der været sået tvivl om dokumentationen, men i forbindelse med beton leveret til boligerne på Grønttorvet viser testresultaterne altså, at dén dokumentation, som BG Beton har udleveret til os, er i overensstemmelse med den leverede beton.

Udover dokumentationen har vi også ved selve støbningen visuelt kontrolleret betonen. Den har haft den konsistens, som den skal have – og støbningen er hver gang sket i én proces som foreskrevet.

Eksperter fortsætter test af bygninger

Som beboere skal I føle jer trygge og sikre. Så selvom de gennemførte stikprøver – der er udvalgt repræsentativt af vores rådgivere – viser, at betonens styrke og kvaliteter er i overensstemmelse med rådgivernes krav til specifikationer til de enkelte byggerier, gennemfører vi i den kommende tid tests af samtlige bygninger. Det betyder, at borefolkene vil støje i en periode, hvilket vi håber på jeres forståelse for.

Alle prøver udtages efter nærmere instruktion fra vores eksterne ingeniør, der har godkendt byggeriet. Tårnene testes først, herefter testes karré-bygninger. Der testes blandt andet for 1) Betonens styrke, 2) Betonens sammensætning og 3) Betonens miljøklasse. Resultaterne sammenholdes med både projektforudsætningerne samt følgesedlerne på den leverede beton.

De næste tre bygninger

På mandag den 9. november tages der boreprøver i Amaryllis Hus, Iris Hus og Røllike Hus. Over de følgende uger fortsætter vi i de øvrige bygninger på Grønttorvet. Der kommer særskilt information om tidspunkt til bestyrelserne i hver andels- eller ejerforening samt information til lejere, der kommer fra udlejer. Beboerne vil blive orienteret, inden vi borer i de enkelte bygninger.

Løbende offentliggørelse af test-resultater

Som følge af sagen mod BG Beton tester Teknologisk Institut lige nu for rigtig mange bygherrer, som virksomheden har leveret beton til. Derfor vil der kunne gå op til 6-8 uger, før alle resultater foreligger, men vi orienterer, så hurtigt vi kan – og i takt med, at vi modtager resultaterne. Resultaterne offentliggøres for hver bygning her på Facebook. Måske kommer der derfor resultater af jeres naboers bygning før jeres – men vi tester som nævnt alle bygninger i den kommende tid, så alle får svar.

Jeg skal endnu en gang udtrykke min ærgrelse og beklagelse over den situation, som en nu tidligere leverandørs uacceptable adfærd og tillidssvigt har bragt os alle i. Men jeg glæder mig over, at vores egne kvalitetskontroller har fungeret undervejs – og håber, at de igangsatte ekstrakontroller betrygger jer som beboere. De testresultater, som Teknologisk Institut indtil nu har udført, har i hvert fald til vores store glæde bekræftet, at alt er, som det skal være.

Med ønsket om en god weekend til alle.

FB Gruppen A/S 

Hans-Bo Hyldig

Adm. direktør