Omdannelsen af Baltorp Plænen til et nyt, grønt boligområde er nu mere end halvvejs. Onsdag var der rejsegilde i Pilehuset, der rummer de næste og sidste 124 lejligheder i det centralt beliggende område med i alt 527 boliger og en 15.000 m2 stor klimapark tæt på BallerupCentret og stationen

Arkitekt Aitor Martinez de Zuazo fra arkitektfirmaet H+ tog borgmester, håndværkere og alle tilstedeværende med storm, da håndværkerne traditionen tro blev fejret. Denne gang ved det femte og sidste rejsegilde i Parkkvarteret, der er skudt op på Baltorp Plænen.

–        Det er min første tale på dansk. Og jeg håber, I bærer over med mig, hvis jeg siger noget sludder. Så giver jeg kvajebajer, sagde den spanske arkitekt og slog ud med hånden.

Ikke blot et hjem

Latteren fra håndværkerne kom prompte, for i anledning af rejsegildet for Pilehuset var det nemlig ikke arkitekterne, men bygherren FB Gruppen, der var vært ved arrangementet, hvor både borgmester, bygherre, styringsentreprenør og arkitekten holdt tale. Men efter den muntre indledning kunne arkitekten, som kom til Danmark sidste år, fortsætte sin fortælling om byggeriet, der kommer til at rumme 124 lejligheder med mellem 2-5 værelser:

–        Pilehuset er et symbol på optimisme for fremtiden. Det er et visionært byggeri. En meget lang bygning på 9.900 m2, der samtidig skal være i harmoni med sine omgivelser. Det er lykkedes blandt andet ved at arbejde med designmæssige detaljer om murstenene, sagde arkitekten og sluttede sin tale:

–        Beboerne, der flytter ind i Pilehuset, skal ikke blot føle, at de får et nyt hjem. Med boligernes indretning og omgivelserne, der er her i Parkkvarteret skal de føle, at de får beriget deres liv. Og dét har I som håndværkere bidraget til gennem jeres flotte arbejde. Tak for dét, lød det fra arkitekten, der var meget taknemmelig for at få tildelt netop dette byggeri som sit første hos H+ arkitekter.

Bidrager positivt til bybilledet

Borgmester Jesper Würtzen var imponeret over, at der kun er gået godt 1½ år, siden det første rejsegilde blev fejret i Parkkvarteret. Dengang holdt han også tale og var spændt på at se de nye boliger skyde op.

–        Nu kan vi for alvor se, hvordan byggeriet bidrager til bybilledet. Der er plads mellem bygningerne, som har en arkitektonisk variation og høj kvalitet i byggeriet. Og i løbet af det næste par år kommer der en klimapark, der både skal øge biodiversiteten og håndtere de øgede nedbørsmængder, vi oplever. Med parken og de grønne områder mellem bygningerne bliver Parkkvarteret et grønt samlingspunkt for beboerne ikke alene her i området men i hele kommunen, sagde borgmesteren og fortsatte:

–        Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke projektudvikleren FB Gruppen for et godt samarbejde og et flot boligområde. Det gælder også arkitekter, rådgivere og alle jer håndværkere, som vi hylder i dag. Og endelig vil jeg gerne takke beboerne og naboerne for tålmodighed i byggeperioden. Vi kan alle glæde os over, at det bliver godt, når det snart er færdigt, sagde borgmester Jesper Würtzen (S).

Tak til håndværkerne

Projektleder Mathias Juel fra Ingcon, der er FB Gruppens faste samarbejdspartner på byggestyring af entreprenøropgaverne, fremhævede de kvaliteter, som Pilehuset og Parkkvarteret står for:

–        Fællesskaber, bæredygtig tankegang og mangfoldighed. Det er de nøgleord, der binder parkeringskældre, bygninger, gårdrum, stier og grønne arealer sammen. Og det er jer, der med hver jeres fag har realiseret visionen og værdierne bag byggeriet. I kan jo nok ikke tåle at høre det for tit. Så jeg siger det kun én gang: I er uundværlige. Tak for jeres indsats, smilte han og høstede klapsalver fra håndværkerne.

Tilfreds bygherre

Adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra projektudviklerkoncernen FB Gruppen, som har valgt at beholde Pilehuset i egen portefølje frem for at sælge det, lagde i sin tale vægt på, at Ballerup er en populær kommune at bygge i:

–        Beboerne er allerede flyttet ind i de første 330 boliger. Og søgningen til Ballerup er stor. Vi kan se, at boligerne er populære, og folk står på venteliste. I gør det godt som kommune. Og med flere boliger kommer der flere borgere, der kan betale skat, som I kan levere velfærd for. Så vær ikke nervøse for at fortsætte udviklingen, sagde Hans-Bo Hyldig og sluttede:

–        Vi er rigtig glade for samarbejdet med Ballerup Kommune. Tak til borgmesteren, byrådet og forvaltningen. Og tak til alle samarbejdspartnere og ikke mindst håndværkerne, som vi fejrer i dag.

FB Gruppen købte i sin tid området af Ballerup Kommune og indeholder nu de fem ejendomme, projektudviklerkoncernen har opført, samt 7.000 m2 til TEC på et areal, som Pension Danmark, der opfører skolen, har købt.