Sammen med Sjælsø Management ApS opfører vi 192 boliger i byområdet Nærheden i Hedehusene, der bl.a. har fokus på grønne værdier og fællesskab. Værdier, som vi vægter højt i alle vores projekter, og som særligt kendetegner Grønttorvet.

Boligprojektet Teglbakken består af rækkehuse og lejelejligheder og bliver det andet projekt, som udvikles som led i et strategisk partnerskab mellem FB Gruppen A/S og Sjælsø Management, der skal stå for byggestyring og udvikling. I 2019 indgik vi et samarbejde med ejendomsudviklingsselskabet i forbindelse med opførelsen af Snedkerhaven i Hvidovre, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.

Læs mere om Teglbakken og samarbejdet her.

Fakta om ejendommen

  • Opførelsen af Teglbakken går i gang i foråret 2021, når lokalplanen er godkendt, og forventes at være klar til indflytning ultimo 2022.