Når de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejdet på tværs og hele tiden udfordre måden, vi tænker byggeri, materialer og værdikæde på.

Derfor tog Molio og ConTech Lab sidste år initiativ til at samle 17 virksomhedsledere på tværs af branchens værdikæde i en Topleder Handletank.

Topleder Handletanken, hvor FB Gruppen A/S er repræsenteret ved adm. direktør Hans-Bo Hyldig, har definerede konkrete handlinger, som branchen skal samarbejde om for at accelerere bæredygtighed i byggeriet.

De 12 anbefalinger til handling er i denne uge blevet offentliggjort – og flere medier har omtalt initiativet. Du kan her læse Topleder Handletankens anbefalinger til at accelerere en bæredygtig udvikling på tværs af branchen her.

Vi glæder os til det fortsatte arbejde i Handletanken – og siger tak til Molio for at samle en række stærke aktører i det vigtige arbejde.