• 22/12-16

Spiselig park skal binde fortid og fremtid sammen på Grønttorvet

Vinderen af FB Gruppens parallelopdrag om den nye park på Grønttorvet i Valby er fundet. Vinderforslaget fra 1:1 Landskab binder med tre greb områdets historiske fortid som Grønttorv sammen med fremtidsvisionen om en grøn og levende bydel. 

På det gamle Grønttorv i Valby spirer en ny bydel frem, som skal bindes sammen af en 23.000 m2 stor park. Gennem de seneste tre måneder har fire landskabsarkitektfirmaer i et parallelopdrag udarbejdet hver sit forslag til udformningen af det grønne område, der skal danne hjertet i den nye bydel. Onsdag formiddag blev vinderforslaget fra landskabsarkitekterne1:1 Landskab offentliggjort ved et pressemøde på Grønttorvet, hvor et enigt og imponeret bedømmelsesudvalg kunne præsentere forslaget og kommentere visionerne og tankerne bag oplægget.

Københavns første spiselige park 
Vinderforslaget “Spis din park” fra 1:1 Landskab blev kåret af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra bygherren FB Gruppen A/S, investoren PKA, Valby Lokaludvalg og en fagdommer.

I begrundelsen for valget har bedømmelsesudvalget lagt vægt på, at vinderforslaget formår at integrere områdets historie med en tydelig fremtidsvision. Der er i 1:1 Landskabs vinderforslag lagt vægt på valg af træer og beplantning med spiselige frugter, nødder og bær, og på en lang blomstrings- og høstperiode. Desuden bevares en del af den eksisterende konstruktion fra den gamle torvehal som et historisk element, så områdets historiske rødder som markedsplads for frugt og grønt også vil kunne mærkes i fremtidens bydel.
– Grønttorvet får med dette forslag en ny park, som ikke kendes fra andre steder i landet. En park hvor stedets historie har inspireret til en ny tydelig identitet med beboernes og lokalområdets hverdagsliv i centrum, sagde adm. direktør i FB Gruppen A/S, Hans-Bo Hyldig, der også har været formand for bedømmelsesudvalget.

Plantage, Plæne og Promenade
I vinderforslaget har 1:1 Landskab arbejdet med tre strategiske greb: Plantagen, Plænen og Promenaden. Plantagen vil blive beplantet med træer med spiselige frugter til fri benyttelse for områdets beboere og besøgende. Plænen vil være parkens grønne åbne græsflade og tilbyder muligheder for et rekreativt liv med plads til både større aktiviteter og til ro og afslapning. Promenaden er et solrigt urbant strøg, der forbinder park og omkringliggende pladser.

Landskabsarkitekterne motiverer deres forslag med at ville skabe en park, der både kan rumme funktionalitet og samtidig appellere til sanserne.
– Sanseindtrykkene er vigtige for livskvaliteten både hos børn og voksne. Når man skal i daginstitutionen om morgenen. Når man i weekenden skal sidde og slappe af med en god bog eller avisen. Eller når man er på vej hjem fra arbejde for at lade op og være sammen med familien og vennerne. Dér er de oplevelser, som parken byder på, vigtige for både beboere og gæster. Og vi er meget stolte over at være blevet valgt til at udvikle området sammen med jer, sagde Jacob Kamp fra 1:1 Landskab i sin præsentationstale ved offentliggørelsen.

Drømme og visioner omsat
– Der er naturligvis elementer i forslaget, skal bearbejdes i den videre proces. Men med Plantagen, Plænen og Promenaden som de tre bærende elementer og forslaget om den spiselige park, har 1:1 Landskab fundet et grundlæggende greb, der på en fantastisk måde fortolker og omsætter netop de drømme og visioner, der var stillet som opdrag, understregede fagdommer landskabsarkitekt MAA Stine Poulsen ved pressemødet.

Lokal begejstring
Også formanden for Valby Lokaludvalg, Michael Fjeldsøe, der har været aktiv i bedømmelsesudvalget, udtrykker begejstring for vinderforslaget fra 1:1 Landskab:
– Vinderforslaget er meget stærkt. De har fundet enkle greb, der løser den stillede opgave rigtig godt. Og så er det en fornøjelse at arbejde sammen med en bygherre som FB Gruppen, der tydeligvis vil det samme som os i lokaludvalget. Det skal jo være en park ikke alene for Grønttorvets beboere, men for hele området og bydelen, understreger Michael Fjeldsøe og fortsætter:
– Det er jo helt unikt, at vi lige nu er ved at etablere to parker i Valby. Udover Grønttorvsparken er vi i gang med Kulbaneparken i området nord for Grønttorvet. Dermed får vi et stort, grønt strøg, man kan bevæge sig i.

Mere plads til mennesker
Ved præsentationen af vinderforslaget fortalte Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen om arbejdet med at udmønte den vedtagne masterplan for området til konkrete boligområder og grønne arealer.
– Grønttorvet har fokus på mennesker. Derfor vil vi i foråret 2017 fremsætte et forslag til lokalplantillæg, hvor masterplanen respekteres og foldes ud. Blandt andet med bedre byrum og parkering af bilerne i kældre, så de grønne og sanselige indtryk fremmes, understreger Hans-Bo Hyldig.

De første boliger på Grønttorvet vil være klar til indflytning i sommeren 2017. Arbejdet med at anlægge bydelens grønne hjerte forventes påbegyndt primo 2018. Udover 1:1 Landskab deltog også landskabsarkitektfirmaerne SLA, MASU Planning samt Bang & Linnet i den indbudte konkurrence.

Fakta om 1:1 Landskab

 

  • 1:1 Landskab er et landskabsarkitektfirma med base i Valby, ledet af landskabsarkitekterne Jacob Kamp og Trine Trydeman

 

  • Firmaets mantra er at alle steder kan forvandles til et poetisk brugbart rum – som både skaber oplevelser og løfter hverdagen

 

  • 1:1 Landskab arbejder ud fra nordiske traditioner med løsninger som spiller på enkelhed, kontraster, materialeglæde og frodighed – samt robuste og tilgængelige løsninger

 

  • Alle projekter tegnes og planlægges med fokus på grønne løsninger, som belaster miljøet mindst muligt og kræver minimalt drift og ressourceforbrug.

 

  • 1:1 Landskab har mange projekter indenfor bolig og byrums landskaber, heriblandt Guldbergs Plads på Nørrebro, Valbys Storbyhave og Bolig Ø ved Marmormolen på Østerbro.

 

Fakta om parallelopdraget:

 

  • Parallelopdraget er gennemført i efteråret 2016 af FB Gruppen A/S

 

  • 4 arkitektfirmaer har været inviteret til at deltage: SLA, MASU Planning, Bang & Linnet og 1:1 Landskab

 

  • De deltagende arkitektfirmaer har haft 7 uger til at udarbejde deres forslag

 

  • Bedømmelsesudvalget har bestået af: Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen (formand), Nikolaj Stampe, PKA, Stine Poulsen, landskabsarkitekt MAA (fagdommer), Michael Fjeldsøe, Valby Lokaludvalg

 

  • Bedømmelsesudvalget har fået bistand fra en række tilknyttede rådgivere fra bl.a. Københavns Kommune, Ingcon og Malmos Anlægsgartnere

 

  • Parallelopdraget har haft det overordnede tema “Den spiselige by”

 

 • I bedømmelsen er der lagt vægt på forslagenes fortolkning og løsning af visionen om parken som byens grønne hjerte, samt på en tydelig identitet med Grønttorvets beboere og lokalområdet i centrum. Herudover er der i bedømmelsen lagt vægt på fortolkningen af områdets historiske værdier og synergieffekten med den øvrige bydel.