• 18/03-18

Nyt byggefelt hvert kvartal på Grønttorvet

Det går stærkt i Valby, hvor Københavns nye, grønne bydel er ved at tage form på det gamle engros grønttorv. På fire år opføres 20 byggefelter, og i midten af bydelen – dér, hvor de gamle torvehaller lå – anlægges en 23.000 m2 stor park med respekt for områdets historie    

For få år siden blev der handlet frugt, grønt og blomster i de store torvehaller på det gamle engros Grønttorv, i Valby, der i disse år omdannes til Københavns nye, grønne bydel. Nu er sidste del af de historiske haller ved at blive revet ned for at gøre plads til bydelens grønne hjerte, den 23.000 m2 Grønttorvspark. 

FB Gruppen A/S står bag udviklingen af Grønttorvet på knap 160.000 m²., der navne- og profilmæssigt tager udgangspunkt i områdets historiske DNA. Med omdannelsen fra engros grønttorv til en ny, grøn bydel gennemgår området en stor transformation. Og i 2021 vil Grønttorvet bestå af 2.300 boliger, 20 byggerier med fire tårne, en daginstitution, fælleshus, orangeri og den store Grønttorvspark. Samlet opføres 245.000 etagemeter.  

Første spadestik i 2016  

For snart to år siden markerede det første spadestik startskuddet til udviklingen af Københavns nye bydel. Det første spadestik til byggefelt 1, Hortensia Hus, blev taget i juni 2016 – og i dag har entreprenørerne færdiggjort de to byggerier Hortensia Hus og Lathyrus Hus, mens de to byggefelter Amaryllis Hus og Dahlia Hus afleveres den 1. maj. 280 familier er allerede flyttet ind på Grønttorvet, mens 170 boligejere flytter ind efter sommerferien. 

– Senere på året står Geranium Rækkerne og Iris Hus færdig, mens områdets underjordiske parkeringskælder er klar til sommer, hvorefter første fase af den 23.000 kvadratmeter store park i midten af bydelen påbegyndes. I lighed med de øvrige år igangsættes fire byggefelter i år. –Vi planlægger at afslutte et nyt byggefelt hvert kvartal og forventer, at alle 21 byggefelter er opført ved udgangen af 2021, fortæller Hans-Bo Hyldig, der er adm. direktør i FB Gruppen A/S. 

Lokalplan matcher helhedsplanens vision 

I forbindelse med planlægning og udvikling af bydelen har FB Gruppen samarbejdet med Københavns Kommune om en lokalplan for området. Den første lokalplan blev bekendtgjort i januar 2012, og siden er der kommet tre tillæg til lokalplanen, herunder en plan for etablering af en park med frugttræer og bærbuske. Den endelige helhedsplan er udført af WERK arkitekter.  

På baggrund af et rådgiverteam er FB Gruppen kommet med oplæg til helhedsplanen:

Hos FB Gruppen har vi den filosofi, at vi kun bygger boliger, som vi selv, beboerne, naboerne og håndværkerne vil bo i og kan være stolte af. Vi har derfor stort fokus på æstetik, arkitektur og bæredygtighed. Når det er sagt, er fundamentet naturligvis, at boligerne kan afsættes til en rimelig pris – enten direkte til slutbruger eller til en investor. Det handler derfor om at udvikle et bæredygtigt projekt for alle parter, fremhæver Hans-Bo Hyldig.  

I forbindelse med udvikling af Grønttorvet har det ifølge Hans-Bo Hyldig været en fordel, at FB Gruppen har haft det entydige ansvar for udvikling af området. Dette skyldes ikke mindst, at ambitionen for bydelen er at skabe mangfoldighed gennem udbud af forskellige boligformer, hvilket gør, at man er nødt til at være agil i forhold til investorer, myndigheder, udførere og beboere. Ved både at have fokus på helheden og kontrol over detaljerne undgår man suboptimering og risiko for modstridende interesser undervejs. 

Faste samarbejdspartnere 

FB Gruppen har opbygget et stabilt og langvarigt samarbejde med faste arkitekter, ingeniører, og entreprenører, hvilket ifølge udvikleren giver sikkerhed for kvaliteten og leverancerne af byggerierne. 

– Vores faste samarbejdspartnere kender hinanden, og det er en stor fordel, når den ene håndværker leverer et stykke arbejde videre til en håndværker fra en anden faggruppe. Vi lærer også af tidligere erfaringer. Målet er at vi skal levere et byggeri uden fejl og mangler, og det lykkes som regel, når man ser bort fra småting, siger Hans-Bo Hyldig.  

FB Gruppen indgår samarbejde med den rådgiver, der er bedst i forhold til den konkrete opgave, og arbejdet faktureres efter tidsforbrug. Projektledelsen ligger hos FB Gruppen. Bygningsentrepriserne løses i fagentreprise, og FB Gruppen køber langt det meste i bygningsleverancer. Det gælder blandt andet indkøb af betonelementer, mursten og køkkener 

Levende bydel med inspirerende arkitektur 

I løbet af de næste tre år vil det historiske engros-grønttorv være forvandlet til en ny, levende bydel med 2.200 blandede boliger, der opføres både som ejer-, leje og andelsboliger til mennesker i alle aldre. Boligerne suppleres af butikker, børneinstitutioner og erhverv, der sammen med beboerne vil skabe liv, aktivitet og arbejdspladser.  

– Bydelen udvikles efter med visionen om inspirerende arkitektur og grønne værdier, hvor Grønttorvsparken, tagterrasserne, de spirende væksthuse og små byrum vil danne rammen om fællesskaber, liv og moderne landsbystemning for alle aldersgrupper, fortæller Hans-Bo Hyldig. 

Københavns nye bydel skal være kendetegnet ved sin markante og grønne profil, der betyder, at de enkelte byggerier udføres efter 2020 energi-kravene. Bygningernes formsprog er en kombination af detaljer og udtryk, der er inspireret af traditionelle københavner-karréer og arkitektur beregnet til industri og produktion. Der bliver bygget både lavt og højt. Det laveste byggeri er i to etager, mens det højeste af de fire højhuse, som opføres, kommer til at bestå af 20 etager. 

Spiselig park forbinder fortid og fremtid 

Bydelen er centreret om den 23.000 m2 store Grønttorvspark, der forbinder områdets unikke historie som samlingspunkt for den nye bydel.  

Designet for Grønttorvsparken blev offentliggjort i december 2016 ved en arkitektkonkurrence. Her vandt tegnestuen 1:1 Landskab for deres spiselige koncept, der inddrager områdets historiske værdier og skaber grønne oplevelser, der taler til alle sanser. 250 frugttræer, grønne arealer og et spejlbassin vil her skabe et frirum.  

I begrundelsen for valget har bedømmelsesudvalget lagt vægt på, at vinderforslaget formår at integrere områdets historie med en tydelig fremtidsvision. Der er i 1:1 Landskabs vinderforslag lagt vægt på valg af træer og beplantning med spiselige frugter, nødder og bær og på en lang blomstrings- og høstperiode. Desuden bevares en del af den eksisterende konstruktion fra den gamle torvehal som et historisk element, så områdets historiske rødder som markedsplads for frugt og grønt også vil kunne mærkes i fremtidens bydel.