• 11/03-18

Københavns Teknik- og miljøborgmester besøgte Grønttorvet 

Det går stærkt med opførelsen Grønttorvet i Valby, der netop har fejret sit femte rejsegilde. Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (Ø) var forleden på besøg i den historiske bydel, og hun var især interesseret i bydelens vision om mangfoldighed og grønne fællesskaber   

 Med opførelsen af tæt på fire ejendomsbyggerier og tre andre i proces, er projektudvikler FB Gruppen A/S kommet langt med udviklingen af Københavns tidligere engros-grønttorv til en ny, grøn bydel. 280 familier er allerede flyttet ind på Grønttorvet, mens 99 andelsboligejere om lidt får overrakt nøglen til deres nye hjem. Samtidig er den underjordiske parkeringskælder klar til sommer, hvorefter første fase af den 23.000 kvadratmeter store park i midten af bydelen påbegyndes. 

Udviklingen af de mange nye boliger har skabt interesse fra mange forskellige aktører, og for nylig var Københavns Kommunes nytiltrådte Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen forbi for at få et indblik i tankerne bag den nye bydel.  

– Det har været en positiv oplevelse at se, hvor langt de er nået med udviklingen af Grønttorvet. Da vi gik rundt, mødte vi flere familier, der var flyttet ind og glade for at være en del af den nye bydel, og her er det fantastisk at se live, hvordan Københavns nye bydel blomstrer op, fortalte Ninna Hedeager Olsen. 

 Mangfoldig og grøn bydel  

FB Gruppen A/S har en klar vision om at skabe en mangfoldig beboersammensætning i den nye bydel. Grønttorvet får både familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger, der opføres som lejligheder samt række- eller byhuse med små haver. Der opføres både almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger. En boligsammensætning, der tiltalte borgmesteren. 

– Grønttorvet opføres på baggrund af en stærk vision, både i forhold til ønsket om at skabe en grøn bydel med væksthuse, grønne oaser og en stor park. Men også i forhold til at skabe en blandet beboersammensætning gennem opførelsen af blandede boligformer til rimelige priser. Når både familier, seniorer og unge med både høje og lave indkomster kan bo på Grønttorvet, er man med til at sikre forskellighed i byen, sagde Ninna Hedeager Olsen. 

Den positive tilkendegivelse glæder adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.  

– Vi arbejder ud fra den filosofi, at vi kun opfører boliger og bydele, vi selv vil bo i. Visionen er derfor at skabe Københavns grønneste bydel med plads til mangfoldighed og fællesskaber. Både den store Grønttorvspark i midten af bydelen samt de mange væksthuse, fælles tagterrasser og små byrum er etableret ud fra ambitionen om at skabe en bydel, hvor beboerne kan mødes, inspireres og nyde det grønne og fællesskabet, fortalte Hans-Bo Hyldig. 

Almene boliger forstærker mangfoldigheden  

Borgmesteren glædede sig samtidig over, at en del af de 2.300 nye boliger er tilegnet almene boliger.  

– Hvis vi vil skabe en by i social balance handler det om, at sikre bynære boliger til den gruppe borgere, der ellers har svært ved at komme ind på det private boligmarked i København. Her er almene boliger vigtige. Samtidig kan de almene boliger være med til at forstærke mangfoldigheden, som er en del af visionen for Grønttorvet, lød det fra Ninna Hedeager Olsen. 

De kommende år opføres op 8.200 almene boliger i København med en husleje, som almindelige lønmodtagere kan betale. Over 200 af de almene boliger er planlagt til at ligge på Grønttorvet. Dermed opføres der flere almene boliger i den historiske bydel, end hvad loven kræver.  

– Igennem livet er der forskellige behov til en bolig, ligesom ressourcerne kan være afgørende. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for at sikre en blandet beboersammensætning på Grønttorvet, ligesom vi gerne vil bidrage til at sikre rummelighed på det Københavnske boligmarked. Derfor har vi valgt, at 9 procent af Grønttorvets boliger skal være almene, fortalte Hans-Bo Hyldig.